Jamstva

Sustav kvalitete VanDire Grupe se naziva Safety Guard i zasnovan je na analizi opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP).Tvrtka ispunjava najvišu dostižnu razinu higijene. Kroz Safety Guard sustav, Ekro je sebi postavio standarde koji premašuju međunarodne standarde. Pored HACCP standarda, sustav Safety Guard ispunava i BRC (British Retail Consortium – Britanski konzorcij maloprotaje) standard i IFS (International Food Standard- Međunarodni standard bezbjednosti hrane) ..Neovisni Loyd registar je odgovoran za kontroliranje efikasnosti ovog sustava dva puta godišnje.  

Svi naši proizvodi imaju oznaku garancije kvalitete tećeg mesa koju dodjeluje Fondacja za garanciju kvalitete teletine (SKV). Teletina koju označi ova Zaklada garantirano ne sadrži stimulatore rasta, hormone i beta agoniste. Tako da su garantirano bezbjedni..


• 100% Nizozemskog sektora proizvodnje teletine je pokriveno SKV kontrolama pris covered by the SKV check;
• Stroge, temeljite kontrole svih karika lanca proizvodnje 
• Administativne kontrole, uzimanje uzoraka i vizualne kontrole;
• Svi SKV inspektori imaju certifikat;
• SKV uzorke analizira neovisni TNO labaratorij ( Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek-  Nizozemski Organizacija za primijenjena znanstvena istraživanja);
• Neovisni znanstveni odbor stalno testira kontrole i metode analize;
• Stroge kazne za prekšaje;
• Jedini ovakav kontrolni sustav u Europi;  
• SKV kontrola je certifikovana STERIN (EN-45004) certifikatom i pod nadzorom  nizozemske vlade. 

Postoje dva IKB sustava („Zaklada svjesnog izbora“/Stichting Ik Kies Bewust), jedan za bijelu i jedan za crvenu teletinu. Sadržina tih sustava je ista i oni imaju za cilj uklanjanje korištenja stumulatora rasta, kontrolu korištenja lijekova i davanje dodatne kvalitete krajnjem proizvodu. Općenito, sustav se svodi na sljedeće: 

• Učešće u IKB susatava kroz PVV 
• Telad bivaju prijavlejnja u I&R sustav u roku od tri dana po rođenju.;
• Svako tele dobiva svojžig an uhu sa jednistvenim registracijskih i identifikacijskim brojem;
•  pet sedmica nakon okupljanja krda, telad se prijavljuju zakladi za jamstvo kvalitete tetine (SKV);
• Uvezena telad dobivaju bar jedan zvaničan nizozemski žig na uhu 
• Uzgajivač teladi daje SKV odobrenej za prva ispitivanja.
• SKV ima pravo da provjerava nenajavljeno aktivnosti farmera.   
• SKV uzimna uzorke urina i hrane 30% od okupljenih krada. Administracija i lijekovi su također predmet kontrole. 
• Uzorke analizira TNO;
• 100%  teladi se vizuelno provjeravaju.;
• Uzgajivač vodi IKB evidenciju, uključujući:  
• -kopiju IKB sporazuma 
  - information on veal calf set-up
  - posebne podatke o određenim lijekovima  
  - veterinarsku izjavu da se GVP kod promatra  
  - izjavu da dobavljač hrane radi sukladno GMP kodu
  - klasifikaciju i druge individualne podatke o  isporučenim IKB teladima 
• Uzgajivač će pravodobno prijaviti SKV-u koja će telad biti isporučena
• SKV prekleda telad priej isporuke 
• Ako su prekršena IKB pravila, SKV neće izdati IKB certifikat kvalitete 
• Telad stižu u klaonicu sa IKB certifikatom 
• Isporuke se vrše samo ukoliko su istekli propisani periodi čekanja nakon što su promatrana korištenja dozvoljenih lijekova.  
• Proizvođače hrane također kontrolira SKV, između ostaloga  
• SKV uzima uzorke sastojaka hrane i uzorke finalnog proizvoda;  
• Obavlja nasumične provjere dokumenta o stočnoj hrani proizvođača hrane i uzgajivača; 
• SKV porvjere pokriva GMP okvir.
• Prijevoz je sukladan pravilima Uredbe o prijevozu životinja Zakona o zdravlju i dobrobiti životinja i rješenjem Zakona o motronim vozilima i prikolicama za prijevoz stoke 
• Kontrole i testiranja IKB pravila u pogkedu prijevoza obavljaju PVE,AID, RVV i GD;
• Ne koriste se sredstva za smirenje
• Prilikom isporuke, SKV provjerava točnost i preciznost certifikata koji prate telad;
• Kalonice teladi su pokrivene IKB sustavom 
• GMP je dio IKB sustava;
•  PVV obavlja provjere;
• SKV uzima nasumične uzorke urina, krvi, dlake, izmeta, djelova mesa i tupala;
• CBS provjerava i evidentira IKB valjanost trupala prilikom klasifikacije;
• Klasifikacija i rezultati analiza se šalju nazad dobavljaču 
• Odobreni sustavi upravljanja kvalitetom su evidentirani u jednoj vrsti priručnika 
• IKB evidencija sadrži: 
• - kopiju IKB sporazuma 
   - Izvješća SGS (Société Générale de Surveillance) revizija 
   - IKB certifikate za telad koja su isporučena 
   - izjave o isporuci 
   - rezultate internih 
   - rezultate RVV testiranja 
• kanalisanje: proizvođači telteine u okviru VanDrie Grupe rade raspoređeni po kanalima  
• svaka serija teltine se proizvodi na prikladan način  za IKB. Sva telad koju obradi VanDrie Grupa su IKB valjana,

  • This site uses cookies
  • Hide this notification